สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี 367 ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทร.0-3651-1213 โทรสาร. 0-3653-0623
Contact us :muangsingcop@hotmail.com , muangsingburi@royalthaipolice.go.th

 

 
 
ลำดับ
ยศ ชื่อ นามสกุล
ระยะเวลา
1
พ.ต.อ.สรรเสริญ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
25 ต.ค.2539 - 31 ม.ค.2541
2
พ.ต.อ.สันทัสก์ บุญนาค
1 ก.พ.2541 - 30 เม.ย.2542
3
พ.ต.อ.สำเริง มุยคำ
1 ม.ค.2542 - 10 พ.ย.2543
4
พ.ต.อ.สมพงษ์ เทียมถวิล
10 พ.ย.2543 - 16 ธ.ค.2544
5
พ.ต.อ.วิชัย ศรีธรรมราช
16 ธ.ค.2544 - 16 ธ.ค.2545
6
พ.ต.อ.สุรพล วีณิน
16 ธ.ค.2545 - 18 ธ.ค.2546
7
พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ
18 ธ.ค.2546 - 1 พ.ย.2548
8
พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์
1 พ.ย.2548 - 1 ..2550
9
...Ⱦ è¹
1 ..2550 - 20 ..2551
10
...ѵ Ũѹ
20 ..2551 - 16 ..2553
11
...͹ó ѳɰ
16 ..2553 - 9 ..2554
12
...ѪԹ ʾ
10 ..2554 - Ѩغѹ
 
 
     
   
วันที่